Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz uvádí studenty do mezioborové problematiky metod popisu a hodnocení environmentální udržitelnosti. Představuje teoretická východiska a na příkladech používaných indikátorů ukazuje postupy při vývoji a konstrukci indikátorů. Kurz nevyžaduje specifické vědomosti či prerekvizita – výhodou je znalost strategie udržitelného rozvoje a jeho hodnocení.

Garant kurzu: Tomáš Hák