Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz obsahuje řadu přednášek o otázkách environmentální ekonomii a spotřebitelských preferencích.
Předmět poskytuje studentům rámec pro pochopení teorie environmentální ekonomie a metodologie měření dobrých životních podmínek. Zabývá se též tématy energetického paradoxu, optimálního environmentálního zdanění, spotřebitelské poptávky a změny klimatu.

Předmět v informační systému UK