Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Školitel musí být členem Oborové rady (viz níže) nebo ze seznamu školitelů uvedených v žádosti o akreditaci nebo schválen Oborovou radou a jmenován děkanem fakulty.

Oborová rada  

 • Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 •  Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 • Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc, Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Další (potenciální) školitelé:

 • Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. M.A. Jan Brůha, Ph.D., Česká národní banka
 • RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Doc. RNDr., Svatava Janoušková, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • PhDr. Jakub Landovský, Ph.D., FSV Univerzita Karlova
 • Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., CERGE-EI Univerzita Karlova v Praze , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jan Melichar, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Fakulta dopravní, České vysoké učení technické, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 • PhDr. Richard Papík, Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Libor Prudký, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Dava Vačkářů, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
.