Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Přihláška se podává elektronicky. Informace o přijímacím  řízení najdete na webové stránce Fakulty humanitních studií, kde bude také umístěn vstup na elektronickou přihlášku. Tyto informace doporučujeme dobře prohlédnout, zejména náležitosti přihlášky, podmínky přijetí a podobu přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí ve stručnosti jsou:

  • řádné ukončení studia v magisterském studijním porgramu;
  • předložení návrhu tématu doktorské práce, který uchazeč u příjímaček obhájí;
  • prohlášení budoucího školitele, že uchazeče akceptuje ke školení jeho disertační práce - Dokument ke stažení zde;
  • znalost angličtiny.

Do přihlášky je potřeba vložit návrh disertační práce už poměrně rozpracovaný - popis problematiky, cíl a možnosti využití, návrh metodiky, seznam nejdůležitější literatury, časovou rozvahu řešení, objasnění návaznosti tématu na studijní směry Environmentálních studií. Doporučujeme proto všem budoucím uchazečům, aby na přípravě svého návrhu a hledání školitele začali pracovat co nejdříve, případně aby k nám přišli na na konzultaci.

Kontakt: Zuzana Martínková:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

POZOR: závazné jsou informace ve vyhlášení přijímacího řízení, které najdete na stránkách FHS.

Vstupní požadavky na uchazeče

Uchazeč o studium v doktorském programu Environmentální studia musí být absolventem magisterského studijního oboru, ve kterém získal dostatečnou kompetenci pro popis a vysvětlení alespoň jedné části procesů, jimiž se zabývá jeho navrhovaná disertační práce. Jedná se například, ale nikoliv pouze,  o magistry těchto oborů:

  • sociologie, politologie, filosofie, psychologie, historie, ekonomie;
  • aplikovaných společenských věd – mezinárodních vztahů, regionálního rozvoje, pedagogiky;
  • interdisciplinárních věd, které se zabývají vztahem lidské společnosti a přírody – Sociální a kulturní ekologie, Humanitní environmentalistika;
  • přírodních věd (geografických nebo biologických oborů, studijního zaměření péče o přírodu a krajinu, využívání přírodních zdrojů) včetně lékařských oborů (preventivní lékařství, epidemiologie);
  • aplikovaných nauk, které řeší technickou stránku nakládání s životním prostředím – odpadové hospodářství, stavební a dopravní inženýrství, energetika, územní plánování, zemědělství a lesnictví.
.