Environment Centre cz bw204
 

REMTOVÁ, Květa. Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí : Svazek 36. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 95 s. ISBN 80-85368-93-5.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je šestatřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

"Úkolem těchto skript je podat stručný a pokud možno srozumitelný přehled o postupné změně postoje člověka k životnímu prostředí."

z předmluvy autorky