Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Donor

 TAČR Éta

Doba trvání projektu

 1. 1. 2019–31. 12. 2021

Koordinátor projektu v Centru

Markéta Brau Kohlová 

Popis projektu

S cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Růst trhu se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí (ČSU, 2014), ale literatura ukazuje (Daziano et al., 2017), že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není triviální. Vytvoříme proto metodiku a aplikaci ICT pro hodnocení environmentální motivace spotřebitelů a navrhneme způsoby prezentace zelených atributů, které na základě této znalosti umožní zvýšit poptávku po environmentálně šetrných logistických službách.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Výsledky projektu v rámci COŽP

.