Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zelená logistika

Nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách s cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. 

Poskytovatel

 TAČR Éta

Doba trvání projektu

 1. 1. 2019–31. 12. 2021

Koordinátor projektu v Centru

Markéta Brau Kohlová 

Popis projektu

S cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Růst trhu se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí (ČSU, 2014), ale literatura ukazuje (Daziano et al., 2017), že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není triviální. Vytvoříme proto metodiku a aplikaci ICT pro hodnocení environmentální motivace spotřebitelů a navrhneme způsoby prezentace zelených atributů, které na základě této znalosti umožní zvýšit poptávku po environmentálně šetrných logistických službách.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Výsledky projektu v rámci COŽP