Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Donor

Technologická agentura ČR, program Éta 

Doba trvání projektu

 02/2019–11/2020

Koordinátor projektu v Centru

Laura Henderson

Partneři projektu

 Projekt řeší samostatně COŽP

Popis projektu

V roce 1 projektu dojde k mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem (viz priloha) a k mapování situace v oblasti VUR kompetencí. Na základě teorie a zkušenosti budeme rozvíjet interdisciplinární udržitelný modul výuky k umění. V roce 2 provedeme pilotní zavedení modulu ve 4 třídách na 2 školách při současném srovnání s kontrolní skupinou. Výstupem bude didaktická pomůcka k udržitelné pedagogice umění ve formě informačních materiálů a on-line audiovizuálních materiálů určených pro školy. Práce studentů bude představena na interaktivní prezentace výsledků projektu a workshopu pro profesionály v oblasti vzdělávání a odbornou veřejnost. Základ kreativního vzdělávacího fóra poskytne odborná rada. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  • Mapovací studie - 07-2019
  • Odborná zpráva o interdisciplinárních přístupech ve vzdělávání, umění a udržitelném rozvoji -07-2019
  • Vědecký veletrh a workshop: umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj - Uspořádání workshopu - 05-2020
  • Didakticka pomucka učení prostřednictvím umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj - 11-2020
  • Syntéza umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice - Článek v odborném periodiku - 11-2020

Výsledky projektu v rámci COŽP

.