Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Charles-University-symbol-2Seminář proběhl 2. října 2012, Karolinum, Praha

Cílem semináře je prezentovat výsledky současného výzkumu v oblasti nakládání s odpady a diskutovat potenciální využití realizovaných či plánovaných výzkumů v aktivitách podnikatelského sektoru. Na semináři budou představeny výsledky výzkumů k nakládání s odpady od jeho složení přes energetické využití, environmentální zátěž způsobenou emisemi skleníkových plynů a modelování rozptylu znečišťujících látek až po kvantifikaci externích nákladů.

Program semináře 

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde

Skladba komunálního odpadu

Schémata zpoplatnění sběru

Vybrané statě projektování

Emise skleníkových plynů

Modelové hodnocení kvality ovzduší Čížkovice

Externality z nakládání s odpady