Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Moldan, Mejstřík, Potůček: Potřebujeme vizi a strategii pro český stát? Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1, středa 7. dubna 2010, 16.00 – 18.30 hodin

Podrobnosti najdete na tomto letáku.