Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Z iniciativy senátora a ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze prof. Bedřicha Moldana se v Senátu Parlamentu České republiky za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnil dne 3. března 2010 mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně.

Představitelé evropských zemí a institucí společně s českými odborníky ze státní, soukromé a neziskové sféry reflektovali prosincová jednání Kodaňské konference a závěry, které přinesla. Zároveň diskutovali, jakým směrem by se mezinárodní jednání o klimatu po Kodani měla posunout dál a jakou roli by mohli hrát jednotliví klíčoví hráči, politická uskupení a organizace i transatlantické partnerství. Diskutovány byly i dopady Kodaňské dohody na evropský a český průmysl a energetiku.

„Velmi bolestivě vnímám nedostatek diskuse o změně klimatu na české politické scéně. Jsem rád, že tento seminář přispěl k otevření diskuse na toto téma v České republice,“ prohlásil závěrem semináře senátor Bedřich Moldan.

Seminář organizovali – Centrum pro otázky životního prostředí UK a Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci se senátním Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.