Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

COŽP UK vydává elektronický recenzovaný časopis Envigogika zaměřený na analýzu pedagogických východisek environmentálního vzdělávání a jeho další souvislosti filosofické, psychologické a sociální. Vítáme odborné i diskusní příspěvky, podrobnosti viz http://www.envigogika.cuni.cz/. Nezávazné téma připravovaného čísla – interdisciplinární přístupy ve vědě i vzdělání.