Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Sborník statí Hany Kolářové s příznačným názvem Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí zachycuje proměnu světa a života viděnou prizmatem udržitelnosti, „sustainability“. Jde o příklady z historie i současnosti zahrnující četné oblasti praxe, které lze také v různých kontextech použít jako případové studie, viz více zde. Kniha je v omezeném množství k dispozici v COŽP - po zaslání známky 22 Kč a štítku s adresou lze též zájemcům zaslat.