Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

COŽP nabízí všem studentům UK možnost přihlásit se do mezinárodního e-learningového kurzu Syndromy globálních změn. V rámci kurzu jsou naléhavé problémy globálních změn nejen pochopeny jako komplexní a dynamické procesy, ale také jako východisko pro odpovědné a podložené rozhodování. Cílem je rozvíjet schopnost předvídání, učit myslet v alternativách a také si vyzkoušet, jak se navrhují udržitelné scénáře budoucího vývoje. Více informací zde.