Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Všem studentům UK, po domluvě i jiných vysokých škol nabízíme v zimním semestru e-learningové kurzy k udržitelnému rozvoji.

V rámci sdružení evropských univerzit Virtual Campus for a Sustainable Europepořádá Centrum pro otázky životního prostředí UK v zimním semestru 2009/2010 e-learningové kurzy k udržitelnému rozvoji, do kterých se můžete zapojit. Všechny kurzy jsou vyučovány on-line, v jazyce anglickém. Pro absolvování kurzu a jeho uznání jako volitelného/alternativního v rámci Vašich studijních povinností je zapotřebí konzultovat tuto možnost s garantem Vašeho studijního zaměření.

Více informací na stránce kurzů.