Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší (ed. Braniš, Hůnová, 2009) je nová publikace, na jejímž vzniku se naše Centrum podílelo.

V nakladatelství Karolinum vyšla kniha Aktuální otázky znečištění ovzduší (ed. Braniš, Hůnová, 2009). Jedná se o dost unikátní počin, neboť jde o první odbornou publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie, a ochrany ovzduší.

Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích.

Monografie poslouží všem, kdo danou problematiku studují nebo mají o daná témata hlubší zájem. Texty sice nejsou určeny pro laiky, nicméně jsou konstruovány tak, aby i poučený laik získal o složitém atmosférickém systému potřebné infomace. Kniha vychází nejen jako potřebná učebnice, ale také jako vhodný komplement k právě ukončenému kodaňskému klimatickému summitu. Knihu si můžete objednat zde v nakladatelství.