Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze vydalo ve spolupráci s Nadací Heinrich-Böll-Stiftung publikaci o změnách klimatu Klimatické změny: fakta bez mýtů.

Cílem této publikace je shrnout poslední vědecké poznatky o změnách klimatu a podat je způsobem srozumitelným pro širokou veřejnost. Publikace se tak ve stručnosti zabývá historií klimatu na Zemi a rolí skleníkových plynů, navazuje současným stavem klimatu a projekcemi jeho vývoje. Shrnuje dopady tohoto globálního procesu a nastiňuje možnosti zmírnění probíhající změny klimatu.

Autory knihy jsou přední čeští klimatologové z Českého hydrometeorologického ústavu – RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. a RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., kteří při jejím zpracování vycházeli ze své vlastní vědecké činnosti a z poznatků 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (www.ipcc.ch), ale i dalších vědeckých prací.

Výzkumy a pozorování, které proběhly v poslední době, závěry této zprávy plně potvrzují a umocňují: jevy, které Mezivládní panel označuje jako pravděpodobné, se dnes považují za téměř jisté a navíc probíhají větší rychlostí, než se ještě před dvěma lety předpokládalo.

„Naší představou je poskytnout dobře uchopitelný a fundovaný podklad pro českou veřejnou diskusi o klimatických změnách, který bude v souladu s posledními vědeckými poznatky. Byli bychom rádi, kdyby byly odpovídající informace o probíhajících změnách k dispozici nejen široké veřejnosti, ale i skupinám, které výrazně přispívají k formování veřejného mínění, tedy novinářům, politikům, byznysmenům či pracovníkům státní správy“ říká o vydaném textu ředitel Centra pro otázky životního prostředí prof. Moldan.

Také z tohoto důvodu bude text volně přístupný na webových stránkách Centra pro otázky životního prostředí ( http://www.czp.cuni.cz) i na stránkách Nadace Heinrich-Böll-Stiftung ( www.boell.cz), která vznik publikace finančně podpořila.

klimzmenyp

klimzmenyz