Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Naše Centrum ve spolupráci s Cenii připravilo dvě zprávy, které hodnotí zranitelnost ČR vůči změně klimatu. 

Zpracované hodnocení obsahuje shrnující zprávu, která hodnotí zranitelnost ČR z pohledu jednotlivých sektorů a projevů změny klimatu. Další část je věnována detailnímu hodnocení jednotlivých indikátorů, které obsahuje grafy a data (často v regionální disagregaci), jejich interpretaci a nejistoty.


Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce se zdravou stravou: čím bude náš jídelníček rozmanitější a ohleduplnější k životnímu prostředí a společnosti, tím větší šanci na prosperitu dáváme i budoucím generacím. Článek naší vědkyně Dany Kapitulčinové na toto téma právě vyšel v celouniverzitním iForu. Zde si ho můžete přečíst celý.

 

Jako výsledek projektu Sdílení zkušeností: Společná příprava a využívání Česko-norských zdrojů pro výuku založenou na kompetencích k podpoře venkovských komunit, podpořeného z Česko-norského výzkumného programu CZ09 vydalo Centrum pro otázky životního prostředí UK publikaci "Udržitelné podnikání na venkově - inspirace pro vzdělávání". 

Tisková zpráva o konference k 25. výročí založení Centra pro otázky životního prostředí UK

22.11.2017 - Centrum pro otázky životního prostředí UK si letos připomnělo 25 let od svého založení. Při této příležitosti se 21. listopadu 2017 ve Vlasteneckém sále Karolina konala konference Univerzity a udržitelný rozvoj, jež se věnovala aktuálním problémům současného světa a zapojení univerzit do snah o jejich nápravu.

Nová základní zpráva projektu INHERIT zkoumá souvislosti mezi chováním, zdravím, odolností životního prostředí a společnosti. Zpráva se zabývá možnostmi podpory takového životního stylu, který chrání životní prostředí a podporuje rovnost v oblasti zdraví tím, že se zaměří na způsob, jakým žijeme, spotřebováváme a jakým se přepravujeme. Zpráva je založena na přehledu vědecké literatury a vychází z modelu INHERIT, který je v ní popsán.

Další články...