Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vychází nové číslo Envigogiky, které přináší recenzované texty: článek Jiřího Nečase o vztahu člověka k ostatnímu Božímu stvoření (jak je vyjádřen v biblických textech), nebo příspěvek Viery Novanské a Alexandry Platkové, které věnují pozornost širším souvislostem poznávacího procesu (v němž přetrvávají jisté atavismy). Další autoři uvažují nad novými způsoby interpretace přírodního dědictví (Jan Činčera, Michal Medek a Miroslav Lupač), či dnes vyhledávanými žánry odborných textů a učebnic (Eduard Petiška). Inspirací může být rekapitulace letošních Ekologických dnů Olomouc, nebo úvaha nad vzájemnými vztahy mezi Cíli udržitelného rozvoje z „pera“ Salima Lardjane a Françoise Laveuve. Možnosti (a limity) každodenního rozhodování naznačuje Jiří Olšovský, kdežto související proměnu v osobní rovině ilustruje zkušenost Jade Starr; naopak reflexe Kateřiny Jančaříková ukazuje příklad systémových změn ve vzdělávání učitelů. Což je i příležitost se zamyslet na vysokoškolským vzděláním obecně (jak činíme v textu Zoufalství z vejšky).

Projekt PEOPLE (ERASMUS+) se blíží do finále prvního výukového cyklu

Na Co-Creation campu, který pořádala Vrije Universiteit v Amsterdamu, jsme  diskutovali zkušenosti z 1. výukového cyklu a představili výsledky české studie realizované v rámci projektu PEOPLE. Intenzivní dvoudenní program Co-creation campu zahrnoval prezentace a workshopy, při nichž jsme společně hledali způsoby, jak mohou společenské vědy přispět k řešení výzev, kterým čelí podniky při vývoji svých produktů a jejich uvádění na trh. Diskuse proběhla s ostatními členy týmu projektu PEOPLE z Nizozemska, Slovinska a a Velké Británie s 30 nizozemskými odborníky na udržitelnou energetiku a udržitelné podnikání

Naše Centrum ve spolupráci s Cenii připravilo dvě zprávy, které hodnotí zranitelnost ČR vůči změně klimatu. 

Zpracované hodnocení obsahuje shrnující zprávu, která hodnotí zranitelnost ČR z pohledu jednotlivých sektorů a projevů změny klimatu. Další část je věnována detailnímu hodnocení jednotlivých indikátorů, které obsahuje grafy a data (často v regionální disagregaci), jejich interpretaci a nejistoty.


Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce se zdravou stravou: čím bude náš jídelníček rozmanitější a ohleduplnější k životnímu prostředí a společnosti, tím větší šanci na prosperitu dáváme i budoucím generacím. Článek naší vědkyně Dany Kapitulčinové na toto téma právě vyšel v celouniverzitním iForu. Zde si ho můžete přečíst celý.

Tisková zpráva o konference k 25. výročí založení Centra pro otázky životního prostředí UK

22.11.2017 - Centrum pro otázky životního prostředí UK si letos připomnělo 25 let od svého založení. Při této příležitosti se 21. listopadu 2017 ve Vlasteneckém sále Karolina konala konference Univerzity a udržitelný rozvoj, jež se věnovala aktuálním problémům současného světa a zapojení univerzit do snah o jejich nápravu.