Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Rok po ustavení Regionálního centra expertizy Česko se odehrálo setkání jeho členů, poradního sboru RCE a zástupců dalších spolupracujících organizací. Chtěli jsme se podělit o naše plány a případně do nich také zapojit zájemce o spolupráci. Setkání RCE Česko se konalo 23. 5. 2018 v prostorách Informačního centra OSN, za vydatného přispění jeho ředitele Michala Broži a jeho spolupracovníků.

Nové číslo zpravodaje projektu PEOPLE přináší novinky z výukových cyklů věnovaných udržitelnému průmyslu. Najdete v něm například:

Zpravodaj (v angličtině) naleznete na tomto odkazu.

Jménem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy bych chtěl poblahopřát profesorovi Nordhausovi a profesorovi Romerovi. Oba vědci rozšířili rozsah standardních ekonomických analýz tím, že vytvořily ekonomické modely, které nám pomáhají porozumět tomu, jak tržní hospodářství interaguje s přírodou a inovacemi.

Moje upřímné blahopřání patří zejména profesoru Nordhausovi, s nímž jsem měl tu čest pracovat na konferenci Evropské asociace environmentálních ekonomů, která se konala v Praze v roce 2012, a kterou jsem měl to potěšení pořádat se svými kolegy. Profesor Nordhaus přednesl na konferenci EAERE-2012 hlavní přednášku. Video z této přednášky najdete zde.

V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová kniha – učebnice – našeho člena prof. Bedřicha Moldana

Učebnice Civilizace na planetě Zemi Bedřicha Moldana je primárně určena studentům gymnázií, ale může sloužit i při výuce na dalších typech středních škol. Obsahově přímo navazuje na témata Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zvláště vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost) a přispívá k prohloubení průřezových témat, jako jsou Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. MŠMT schválilo knihu v roce 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost s dobou platnosti 6 let.

Máte-li zájem o ukázku textu, kontaktujte prosím: Eliška Pábl Kaplanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o knize na stránkách nakladatelství Karolinum

Vychází nové číslo Envigogiky, které přináší recenzované texty: článek Jiřího Nečase o vztahu člověka k ostatnímu Božímu stvoření (jak je vyjádřen v biblických textech), nebo příspěvek Viery Novanské a Alexandry Platkové, které věnují pozornost širším souvislostem poznávacího procesu (v němž přetrvávají jisté atavismy). Další autoři uvažují nad novými způsoby interpretace přírodního dědictví (Jan Činčera, Michal Medek a Miroslav Lupač), či dnes vyhledávanými žánry odborných textů a učebnic (Eduard Petiška). Inspirací může být rekapitulace letošních Ekologických dnů Olomouc, nebo úvaha nad vzájemnými vztahy mezi Cíli udržitelného rozvoje z „pera“ Salima Lardjane a Françoise Laveuve. Možnosti (a limity) každodenního rozhodování naznačuje Jiří Olšovský, kdežto související proměnu v osobní rovině ilustruje zkušenost Jade Starr; naopak reflexe Kateřiny Jančaříková ukazuje příklad systémových změn ve vzdělávání učitelů. Což je i příležitost se zamyslet na vysokoškolským vzděláním obecně (jak činíme v textu Zoufalství z vejšky).