Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Jménem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy bych chtěl poblahopřát profesorovi Nordhausovi a profesorovi Romerovi. Oba vědci rozšířili rozsah standardních ekonomických analýz tím, že vytvořily ekonomické modely, které nám pomáhají porozumět tomu, jak tržní hospodářství interaguje s přírodou a inovacemi. Královská švédská akademie věd rozhodla o udělení ceny Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela 2018 profesoru Williamovi Nordhausovi (Univerzita Yale) za "integraci problematiky změn klimatu do dlouhodobých makroekonomických analýz" a profesoru Paulu M. Romerovi (NYU Stern School of Business), za "integraci technologických inovací do dlouhodobých makroekonomických analýz".
Hlavním přínosem profesora Nordhause je vývoj integrovaných modelů hodnocení, které nám pomáhají pochopit komplexní jevy, které jsou globální a dlouhodobé povahy, a které značně přesahují standardní ekonomickou teorii. Jeho modely poskytují logicky konzistentní rámec pro to, jak uspořádat naše myšlení o vztahu mezi ekonomikou a akumulací emisí, jak může tato akumulace ovlivnit globální průměrné teploty a jak mohou změny teploty ovlivňovat HDP, spotřebu a blahobyt. Tato Nobelova cena není jen velkým osobním úspěchem, ale také uznáním významu environmentální ekonomie jako vědního oboru.
Moje upřímné blahopřání patří zejména profesoru Nordhausovi, s nímž jsem měl tu čest pracovat na konferenci Evropské asociace environmentálních ekonomů, která se konala v Praze v roce 2012, a kterou jsem měl to potěšení pořádat se svými kolegy. Profesor Nordhaus přednesl na konferenci EAERE-2012 hlavní přednášku. Video z této přednášky najdete zde.

Milan Ščasný

1. https://www.kva.se/en/pressrum/pressmeddelanden/ekonomipriset-2018