Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Naše Centrum ve spolupráci s Cenii připravilo dvě zprávy, které hodnotí zranitelnost ČR vůči změně klimatu. 

Zpracované hodnocení obsahuje shrnující zprávu, která hodnotí zranitelnost ČR z pohledu jednotlivých sektorů a projevů změny klimatu. Další část je věnována detailnímu hodnocení jednotlivých indikátorů, které obsahuje grafy a data (často v regionální disagregaci), jejich interpretaci a nejistoty.

Z vyhodnocení vyplývá, že v roce 2014 lze zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu považovat za velmi vysokou. Z vyhodnocených indikátorů je pouze 9 indikátorů hodnoceno čistě pozitivně, naopak 32 indikátorů má negativní hodnocení. Z hodnocené sady má 42 indikátorů nevýrazný trend nebo výrazné regionální rozdíly. Pro 15 indikátorů nebyly pro rok 2014 k dispozici relevantní data.

Zprávy jsou k dispozici ke stažení:

Indikátory zranitelnosti (PDF, 9 MB)

Hodnocení zranitelnosti ČR ve vztahu ke změně klimatu rok 2014 (PDF, 15 MB)